Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học- Trường Đại học Y Hà Nội

1. Quyết định số 3916/QĐ- ĐHYHN ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2023 (Xem QĐ tại đây)Quyết định bổ sung ủy viên Hội đồng Đạo đức số 6217/QĐ- ĐHYHN ngày 11/11/2019 (Xem QĐ tại đây); Quyết định số 1590/QĐ-ĐHYHN ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc công nhận chuyên gia độc lập của Hội đồng Đạo đức giai đoạn từ 01/6/2021 đến 31/5/2022 (Xem QĐ tại đây).

Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội được công nhận và được cấp mã số bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

- Mã số do Bộ Y tế Việt Nam cấp: IRB-VN01.001

- Mã số do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cấp: IRB00003121 

- Mã số do Cục Bảo vệ người tham gia nghiên cứu, Hoa Kỳ cấp: FW A00004148 

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học, Trường Đại học Y Hà Nội: xem tại đây

3. Quy trình nhận và xử lý Hồ sơ trực tuyến 

 

4. Lệ phí xét duyệt

Quy trình rút gọn 1: 2.500.000 đồng/hồ sơ

Quy trình rút gọn 2: 4.250.000 đồng/hồ sơ

Quy trình đầy đủ 1: 11.000.000 đồng/hồ sơ

Quy trình đầy đủ 2: 14.000.000 đồng/hồ sơ

Quy trình xét duyệt và Lệ phí sẽ được thông báo qua email của Nghiên cứu viên chính và Thư ký đề tài, sau khi Hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống.

 

 

 

Các tin khác