Bước 4. Hoàn thiện Hồ sơ xin xét duyệt

Hồ sơ xin xét duyệt bao gồm 8 phần lớn (kèm theo các File đính kèm). NCVC được yêu cầu điền đầy đủ thông tin bằng hai cách:

- Cách 1: Điền trực tiếp trên website, ấn nút LƯU HỒ SƠ. NCVC có thể đóng hồ sơ sau đó quay trở lại hoàn thiện hồ sơ theo tiến độ của cá nhân.

- Cách 2: Tải Mẫu hồ sơ định dạng file word.doc, hoàn thiện trên file word, sau đó quay trở lại điền các thông tin trên Hệ thống.

Ghi chú: Hệ thống sẽ không cho phép Gửi Hồ sơ khi các trường thông tin còn để trống, và sẽ tự động báo lỗi bằng dòng thông tin MÀU ĐỎ.

Sau đây là Hướng dẫn chi tiết hoàn thiện Hồ sơ theo từng phần: CẦN ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI      Tải file Word  |   Tải file Pdf

PHẦN II. THÔNG TIN CHỨNG NHẬN CHẤP THUẬN ĐẠO ĐỨC      Tải file Word  |   Tải file Pdf

PHẦN III. THÔNG TIN VỀ NHÓM NGHIÊN CỨU      Tải file Word  |   Tải file Pdf

PHẦN IV. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP      Tải file Word  |   Tải file Pdf

PHẦN V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU      Tải file Word  |   Tải file Pdf

PHẦN VI. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM THỬ NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU      Tải file Word  |   Tải file Pdf

PHẦN VII. THÔNG TIN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẢM BẢO ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU      Tải file Word  |   Tải file Pdf

PHẦN VIII. CÁC TÀI LIỆU KHÁC       Tải file Word  |   Tải file Pdf

LƯU Ý: 

- Toàn bộ các file đính kèm cần được định dạng pdf.

- Không GỬI Hồ sơ khi còn báo dòng chữ MÀU ĐỎ trong hồ sơ

- Ấn nút LƯU hồ sơ để đảm bảo lưu trữ dữ liệu đã điền/upload

Các tin khác